ДАРАХ III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хөөх, туух, хулгайлах: мал дарах (мал туух), адуу дарах (адуу дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАРАХ I

ДАРАХ II: