ДОВЖИГНУУР II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хэлэмгий, доломгой: довжигнуур эхнэр (хэлэмгий доломгой эхнэр).

Ижил үг:

ДОВЖИГНУУР I