ДОВЖИГНУУР I

Хөнгөн зан авир: довжигнуур зантай хүн (а. Гавшгай түргэн хүн; б. Хуйсгануур зантай хүн).

Ижил үг:

ДОВЖИГНУУР II