ДАРВИЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Үрчийх, ярвайх, нүүр амаа сорийлгох: нүүр ам нь дарвийх (нүүр ам нь сорийх).