ДАДГАР I

1. Жижиг бага, давжаа: дадгар биетэй хүүхэн (давжаа биетэй хүүхэн);


2. Бариу, давч;
3. Охор богино: дадгар дээл (ханцуй, хормой нь бариу болж, богинодсон дээл).

дадгар биетэй хүүхэн давжаа биетэй хүүхэн
дадгар дээл ханцуй, хормой нь бариу болж, богинодсон дээл
Ижил үг:

ДАДГАР II