ДАГУУЛ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дагавар хүүхэд: дагуул хүү (дагавар хүү), дагуул охин (дагавар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАГУУЛ I