ДАВЖИД II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бурхны ширээ: давжид дээр зул барих (бурхны ширээн дээр зул барих) - Дээр нь дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ДАВЖИД I