ДАВШЛАХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Завилах: давшлан суух (завилан суух) - Тэгээд тэр үлггэрч хүн нь үлгэр хэлж эхлэв дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ДАВШЛАХ I