ДАВ III

1. Хүн, амьтны гэнэт цочисхийх, чацав хийх: дав хийн цочих (огцом агдгас хийн цочих), дав дэлгэрэнгүй... (гэнэт маш цочин эргэж харах);


2. Хөнгөн гавшгай хөдлөх - Дав хийн харайн гарав. “Цог” сэтгүүл., дав ч дэлгэрэнгүй... (ажиг ч үгүй), дав дув [хоршоо] (а. Цочисхийх, тухгүй байх; б. Даруй, түргэн, шуурхай) - Авьяастан нарын дав дув мэдэн танилцахад зориулан маш товчхон бөгөөд тайлбартай зүйлийг анхны авлага болгон тэмдэглэсүгэй хэмээнэ. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., дав дув хийх (тав тухгүй, үймрэн байх) - Хүн чанга дуугарахаар дав дув хийн цочин сэрээд байх боллоо. Н.Банзрагч. Зам;

3. Сэтгэл тавгүй дахин дахин цочин хөдлөх: дав дув гэх (байн байн түгшин цочих) - Нутгийн захаар ороод дав дув гэж явсаар шил хар дэлгэрэнгүй... Жангар;
4. Түргэн дөхмийг бодох - Давыг бодож би хийчихье. “Цог” сэтгүүл.

дав хийн цочих огцом агдгас хийн цочих
дав хийн эргэж харах гэнэт маш цочин эргэж харах
дав ч үгүй ажиг ч үгүй
дав дув а. Цочисхийх, тухгүй байх; б. Даруй, түргэн, шуурхай
дав дув хийх тав тухгүй, үймрэн байх
дав дув гэх байн байн түгшин цочих
Ижил үг:

ДАВ I:

ДАВ II:

ДАВ IV

ДАВ V

ДАВ VI