ДАВАА I

1. Замд хөндөлсөх өндөр агаад давахад хэцүү, бартаа бүхий нуруу газар: даваа давах (давааг даван дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Үйл явдлын эхлэх цэг, зааг дээр: үхдэгийн даваан дээр (үхэхийн босгон дээр; үхэх шахан байж) - Гамингууд өөрийн дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн;

3. Үйл болохын өмнөх агшин, өмнөхөн: ирэхийн даваан дээр (ирэх гэж завдан байгаад болих), болохын даваанд (болон дэлгэрэнгүй...
даваа давах давааг даван өнгөрөх
давааны ар уул давааны хойд этгээд
давааны бэл давааны хормойн дээд этгээд
давааны орой давааны хамгийн дээд этгээд
давааны өвөр давааны урд этгээд
давааны хэц давааны орой, нурууны цавчим бэрх өндөр газар
давааны зам даваа давах зам харгуй
давааны хяр давааны орой нурууны журам
давааны энгэр давааны өвөр этгээд
нам даваа бага зэргийн өгсүүр даваа
өгсүүр даваа нэлээд огцом даваа, алсаасаа өндөр даваа
хэцүү даваа давахад бэрх уул нуруу
өндөр даваа зам давах хэц нь их дээр байх даваа
даваа гүвээ овон товон өндөрлөг газар
уул даваа уул болон түүнийг давах хэсэг
давааны цаанаас тархидах нүднээс далдуур муулах, эчнээ загнах
үхдэгийн даваан дээр үхэхийн босгон дээр үхэх шахан байж
ирэхийн даваан дээр ирэх гэж завдан байгаад болих
болохын даваанд болон завдах үед
явахын даваанд яг явах гэж байх агшинд
Ижил үг:

ДАВАА II

ДАВАА III

ДАВАА IV

ДАВАА V