ДАВААДАХ

1. Хэрээс хэтрэх;


2. Хэрээс хэтэрсэн ажилд хүч чадал мохох, хэцүүдэх, бэрхдэх: ажилд даваадах (үйл ажилд их л ядаж зүдрэх), хаврын мал дэлгэрэнгүй... (хаврын мал эцэж ядрах, тамирдах).

ажилд даваадах үйл ажилд их л ядаж зүдрэх
хаврын мал даваадах хаврын мал эцэж ядрах, тамирдах