ДАВААДУУ

1. Даваа ихтэй;


2. Хэр чадлаас хэтрүү, ахдуу.