ДАВААДУУЛАХ

1. Бэрхдүүлэх, хэцүүдүүлэх, хэрээс хэтрүүлэх - Өндөр уул давах гэдэг туранхай малыг даваадуулж байв. дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бодит байдлаас хэтрүүлэн ярих, давслах, цаашлуулах: хүнийг даваадуулах (хүний ярьсныг цаашлуулан тоглох).