ДАВАЙ

Эсгийгээр хайчлан хийж шүтдэг, бөө мөргөлийн ёсон дахь идээ хоолны эзэн сахиус - Байг! Давай алгадна. дэлгэрэнгүй...