ДАВАМГАЙЛАХ

1. Илүү болох, ихсэх, даамжрах, газар авах - Гуяны өвчин давамгайлж, бүхэл бие нь янгинана. дэлгэрэнгүй...


2. Үнэнхүү давуу байдал гаргах, илүүрхэн дийлэх: хүчээр давамгайлах (хүчээр илүүрхэх), тоогоор давамгайлах (тоогоор дэлгэрэнгүй...
3. Хэрээс хэтэрхий авирлах, давамгай зан байдал гаргах.

хүчээр давамгайлах хүчээр илүүрхэх
тоогоор давамгайлах тоогоор илүү байх, болох