ДАВАРГА

Юмыг савлан тэгнэж ачих зориулалттай, бөс даавуугаар хийсэн богц сав; даалин; шуумааз: даваргад хийх дэлгэрэнгүй...