ДАВАХ IV

1. Тоо хэмжээ нь илүү гарах: хориос давах (тоо, хэмжээ нь хорин ширхгээс илүү гарах) - Хазаар өвс дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Юмнаас хэтэрч гарах: мөрөө давах (үс гэзэг мөрнөөс доош хэтэрч ургах), өвдгөө давах (өвдөгнөөс доош хэтэрч илүү дэлгэрэнгүй...
3. Дүүрч асгарах, халих: амсраа давах (халих, амсраас илүү гарч асгарах), эргээ давах (ус гол үерлэх, савнаасаа дэлгэрэнгүй...
хориос давах тоо, хэмжээ нь хорин ширхгээс илүү гарах
мөрөө давах үс гэзэг мөрнөөс доош хэтэрч ургах
өвдгөө давах өвдөгнөөс доош хэтэрч илүү гарах, өвдгөө бүрхэж, халхлахуйц болох
буудсан сум давж тусах буудсан сум байны дээгүүр гарч цаана тусах
амсраа давах халих, амсраас илүү гарч асгарах
эргээ давах ус гол үерлэх, савнаасаа бялхан халих
Ижил үг:

ДАВАХ I

ДАВАХ II

ДАВАХ III

ДАВАХ V