ДАВГИНУУРДАХ

Давгинуур болох, хэтэрхий давгинуур аашлах, илүү дутуу юм чалчих.