ДАВЖАА

1. Төлийг хөрөвжилтийн үед нь сэнсрүүлснээс болж, бие махбодын өсөлт торнилт саатаж, улмаар нас биед хүрсэн ч ашиг шим дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Жижиг, намхан: давжаа хус (намхан жижиг хус).

давжаа биетэй жижиг биетэй
давжаа алагдаага

урагш нугалан дарахад хоншоорынхоо үзүүртэй зэрэгцэхээр богино чихтэй, бараавтар саарал зүстэй, хайргархаг дагжуур хөрсөнд гүехэн нүх малтаж цөөнөөр орогнон амьдардаг алагдаага

давжаа мал ердийнхөөс жижиг биетэй, өвчин эмгэг, ган зудыг тэсвэрлэхдээ муу болсон мал
давжаа төлөг өсөлт муутай, атигар жижиг төлөг
давжаа хурга дагжгар биетэй хурга, турьгүй хурга
давжаа унага торниунгүй хатангир унага
давжаа хус намхан жижиг хус