ДАВЖААРУУЛАХ

1. Улам давжаа болгох;


2. Малын цус ойртуулж, амьдрах чадварыг муутгах.