ДАВЖААХАН

Нэлээд давжаа, жижигхэн, багахан - Нуруу маань намхан, бие маань давжаахан. Д.Цэдэв. Айргийн амт.