ДАВИРАЛТ

Давирах үйлийн үр дүнг заасан нэр - Жаал Тавлайн цавьдар морь ямар ч давиралт шахалтгүй. дэлгэрэнгүй...