ДАВИРХАЙДАХ

Юманд давирхай түрхэх: завины доод талыг давирхайдах (завины доод талыг давирхайгаар чигжих), дэлгэрэнгүй...

завины доод талыг давирхайдах завины доод талыг давирхайгаар чигжих
тэрэгний гол давирхайдах тэрэгний голд давирхай түрхэх