ДАВИРХАЙЛАГ

1. Давирхайтай, давирхай ихтэй: давирхайлаг бодис (наалдамхай зунгаг бодис), давирхайлаг дэлгэрэнгүй... (наалдамхай чанар);


2. Давирхайн шинж чанар бүхий: давирхайлаг шаваас (а. Нэлээд давирхай бүхий; б. Давирхай мэт наалдах чанартай).

давирхайлаг бодис наалдамхай зунгаг бодис
давирхайлаг чанар наалдамхай чанар
давирхайлаг шаваас а. Нэлээд давирхай бүхий; б. Давирхай мэт наалдах чанартай