ДАВИРХАЙТАХ

1. Давирхайтай болох, давирхай гарах;


2. Давирхай болж хувирах.