ДАВЛАГААЛАХ

1. Мөрөн нуур, далайн ус долгилон эргээ цохилон хуйлрах, давлагаа босох, халгилан цалгилах: давлагаа дэлгэрэнгүй... (усны их долгион үүсэх) - Нүдэнд нь Сэлэнгэ мөрөн давлагаалан цэлэлзээд үзэгдэхээр уух гэж тонгойгоод шургачин уналаа. Н.Банзрагч. Зам;


2. [шилжсэн] Усны давлагаа мэт үелэн хөдлөх - Алтан түрүүгээр давлагаалж агсан, арвин тал цасанд дарагдав. “Цог” сэтгүүл;
3. [шилжсэн] Дэврэх, оргилох - Давлагаалсан бодолдоо би автжээ. Ч.Чимид. Түүвэр.