ДАВЛАГААТАЙ

Давлагаа бий; үргэлжийн давлагаа хаялсан - Шүр сувдан давлагаатай элдэв бадмын өнгөтэй. дэлгэрэнгүй...