ДАВЛАХ II

Олон дахин дээш мацаж давах: хурга ишиг эрэг өөд давлан гарах (хурга ишиг унан тусан мацсаар эрэг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАВЛАХ I