ДАВРАМТГАЙ

Боломж л гарвал ахиж, даварч байдаг зантай: даврамтгай залуу (цаашлан ахих зантай залуу), дэлгэрэнгүй...

даврамтгай залуу цаашлан ахих зантай залуу
даврамтгай хүүхэн сайнаар хандахад улам шунан ахигч хүүхэн