ДАВРАХ

Хэтэрхий аашлах, эрэмших; үйл хөдөлгөөн, зан байдал хэрээс хэтрэх: даврах зантай (оморхож бардамнах дэлгэрэнгүй...

даврах зантай оморхож бардамнах зантай
даврах хэрэггүй шунан ахих хэрэггүй
даварсаар даварсаар, да ламын ширээн дээр улам цаашлан ахих, хэрээс хэтрэн шунахайрах гэсэн санаа