ДАВРАХ

Хэтэрхий аашлах, эрэмших; үйл хөдөлгөөн, зан байдал хэрээс хэтрэх: даврах зантай (оморхож бардамнах дэлгэрэнгүй...

даврах зантай оморхож бардамнах зантай
даврах хэрэггүй шунан ахих хэрэггүй
даварсаар даварсаар, да ламын ширээн дээр улам цаашлан ахих, хэрээс хэтрэн шунахайрах гэсэн санаа

Ундуурах

Улам ундуурах

Зочин 2020-01-05 21:15:54