ДАВСАГ

1. Бага аарцгийн хөндийд байрладаг хүн, амьтны шээс хуримтлах хүүдийлэг эрхтэн: давсаг өвдөх (давсаг дэлгэрэнгүй...


2. Давсаг орчмын газар, бэлхүүс - Давсгаараа наян алд. Жангар.

давсаг өвдөх давсаг хавиар хөндүүрлэх
давсаг султай ойр ойрхон шээмтгий
давсаг сунах давсаг ер чинэхгүй байх
давсаг хагарах шахах шээс их хүрэх
давсаг чинэх шээс хуралдсанаас өвдөлхийлэх
давсгийн үрэвсэл халдвар тархаагч нянгийн нөлөөгөөр үүсэх давсгийн салст бүрхэвчийн үрэвсэл
давсгийн чулуу бодисын солилцооны хямрал, бөөр, шээсний замын үрэвсэлт эмгэгийн улмаас давсагт бий болсон чулуужсан эрдэслэг хатуу биет
давсгаа султгах шээх