ДАВСАН I
/ хуучирсан /

Давсаг: давсан хуур [хөгжим] (царыг нь үхрийн давсгаар бүрсэн, хоёр хялгасан чавхдас нь ижил эгшгийн дэлгэрэнгүй...

давсан хуур царыг нь үхрийн давсгаар бүрсэн, хоёр хялгасан чавхдас нь ижил эгшгийн хөгтэй, хос чавхдаст хөгжмийн зэмсэг жийсэн хөл дээрээ тулгуурлан илээр татаж хуурддаг; давсган хуур; суух хуур
Ижил үг:

ДАВСАН II