эрхийг сурвал ажилд хор эрдмийн сурвал аминд тус
/ зүйр цэцэн үг /
эрхийг сурахаар эрдмийг сур гэсэн санаа