ЭРХБИШ

Аливаа юмыг гүйцэтгэх бүтээхийг хүсэн эрмэлзэх утгаар хэрэглэх үг; ямар боловч, юу ч гэсэн - Эрхбиш энэ хэргийг дэлгэрэнгүй... Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд.