ЭРХИЙ II

1. Гар хөрөөний эрээсийг тогтоох чагт;


2. Хавхны тэвх, үүд цоожны цүүний торгууль мод, төмөр;
3. Хуур, хуучир зэргийн чих.

Ижил үг:

ЭРХИЙ I