ЭРХЛҮҮЛЭХ II

Хүүхэд багачуудыг дураар нь аашлуулах, зоргоор нь тавих - Буруу эрхлүүлсэн хөвүүд эвдрэх ... ухаан ядрах дэлгэрэнгүй.... В.Шарма. Таван сургамж.

Ижил үг:

ЭРХЛҮҮЛЭХ I