ЭРХРЭХ

Хүний биеийн шалбарч шархалсан хэсэгт хорсон чинэрч өвдөх.