ЭРХҮҮД
/ хуучирсан /

1. Христосын шашинтныг нэрлэх нэр;


2. Уг шашныг шүтэж байсан Монголын эртний овгийн нэр.