ЭРХШИЛ

Эрхших үйлийн нэр - Хойд зүгээс цагаан морьтой хүн ирж, монголыг манжийн эрхшээлээс гаргана гэсэн домог дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа.