ЭРХЭВЧ

Юмыг чангаруулах, мушгихад хэрэглэх хэрэгсэл, хөгжмийн утсыг чангаруулах эрхэвч.