ЭРХЭМСҮҮ

Эрхэмсэг байрын - Ядарна гэдэг чинь, жаргалтай цагийн эрхэмсүү тунирхуу зангийн л илрэл.дэлгэрэнгүй...