ЭРХЭС I
/ амьтан /

Эр буга.

Ижил үг:

ЭРХЭС II

ЭРХЭС III