ЭРХЭС III

Огторгуйн одон гарагийн ерөнхий нэр: тэнгэрийн эрхэс (огторгуйн олон од мичид) - Ээ тэнгэрийн дэлгэрэнгүй.... В.Шарма. Таван сургамж.

Ижил үг:

ЭРХЭС I

ЭРХЭС II