ЭРХЭЭС

1. Татлага хүлгийн эрхээсэн хэсэг;


2. Модны зүйдлийн торгоос.