ЭРХЭЭЧ

1. Амархан эрхдэг зантай;


2. Сэтгэл шулуун цэгцтэй бус, урвамтгай, хөрвөмтгий.