ЭРЧГЭР

Үрчгэр: эрчгэр даавуу (хуниралдан үрчийсэн даавуу).