ӨВӨЛЖӨӨ

Өвлийн улирлыг өнгөртөл нутаглах хашаа хороо бүхий буурь, бууц - Манай өвөлжөө тэр харагдаж байна.дэлгэрэнгүй... өвөлжөөний газар сонгох (өвөл цагийг тав тухтай өнгөрүүлж болохуйц нөмөр дулаан газар олох), өвөлжөө барих (өвлийн улиралд буух хашаа хороо, бууцаа бэлдэх), өвөлжөө сэлбэх (өвлийн улиралд амьдардаг хашаа хороогоо янзлах) - Манайх жасын малыг өгсөн тул авсаархан бага шинэ өвөлжөө... барих ажил надад тулгарлаа. Ж.Дамдин. Үймээний жил., өвөлжөөндөө буух (өвлийн хүйтэнд нутагладаг газраа нүүж ирэх), өвөлжөөнөөс гарах ~ өвөлжөөнөөс нүүх (хаврын урин дулаан цаг болж хаваржаа руугаа нүүх), өвөлжөө хаваржаа [хоршоо] (өвөл, хаврын улиралд нутагладаг газар, бууц), өвөлжөө бууц [хоршоо] (өвлийн улиралд нутагладаг, дулаан тохилог хашаа хороо бүхий газар) - Намар эртээс өвөлжөө бууцаа дулаалах хэрэгтэй. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., өвөлжөө өтөг [хоршоо] (өтөг бууцтай дулаан хашаа хороо).

өвөлжөөний газар сонгох өвөл цагийг тав тухтай өнгөрүүлж болохуйц нөмөр дулаан газар олох
өвөлжөө барих өвлийн улиралд буух хашаа хороо, бууцаа бэлдэх
өвөлжөө сэлбэх өвлийн улиралд амьдардаг хашаа хороогоо янзлах
өвөлжөөндөө буух өвлийн хүйтэнд нутагладаг газраа нүүж ирэх
өвөлжөөнөөс гарах ~ өвөлжөөнөөс нүүх хаврын урин дулаан цаг болж хаваржаа руугаа нүүх
өвөлжөө хаваржаа өвөл, хаврын улиралд нутагладаг газар, бууц
өвөлжөө бууц өвлийн улиралд нутагладаг, дулаан тохилог хашаа хороо бүхий газар
өвөлжөө өтөг өтөг бууцтай дулаан хашаа хороо