ӨВӨЛЖҮҮЛЭЛТ

Өвөлжүүлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр.