ӨВӨЛШИХ

Өвлийн уур амьсгал орох, өвөл болж эхлэх.