ӨВӨЛЗӨХ

Суурь муутай зүйлийн үргэлжлэн хөдлөх, өндөлзөх.